YDELSESBESKRIVELSE

PAS på opholdsstedet Storskoven

PAS er en forkortelse af Pædagogisk Analyse System og er et neuropædagogisk redskab til udredning af de unges måder at løse opgaver på. PAS er udviklet for at finde potentialer og forudsætninger for læring, altså at identificere, hvad den unge kan eller kan med hjælp. Der er mindre grad fokus på hvad den unge ikke kan. PAS systemet er inspireret af flere kilder heraf kan nævnes Alexander Luria, Lev Vygotsky, Howard Gardner og Reuven Feuerstein. Fælles for kilderne er at mennesker forstås som individer med mangfoldige og foranderlige muligheder og PAS placerer sig derfor metodisk i en dynamisk ramme.

PAS er et redskab, som alle faggrupper kan bruge og er altså ikke forbeholdt f.eks. psykologer. Man skal dog for at gøre brug af det gennemgå en PAS konsulent uddannelse. På opholdsstedet Storskoven har alle medarbejdere gennemgået grundkurset i PAS og to af vores medarbejdere på opholdsstedet er uddannet PAS konsulenter.

Når der flytter en ny ung ind på opholdsstedet Storskoven bliver den unge PAS vurderet. PAS vurderingen gennemføres snarest efter indflytningen, så vi så tidligt som muligt har et grundlag at arbejde pædagogisk efter og dermed udarbejde hensigtsmæssige udviklingsplaner. Når den unge har boet på opholdsstedet Storskoven i et halvt til et helt år, gennemføres PAS vurderingen igen. Ved genvurderingen kan vi resultatdokumentere og revidere udviklingsplanerne. På denne måde kan vi løbende evaluere den unges udvikling og dokumentere udviklingen for den unge, forældrene og sagsbehandlere i kommunerne.

Opholdsstedet Storskoven har mange års erfaring med PAS systemet. Kontakt os endelig og hør nærmere om forløbet.