YDELSESBESKRIVELSE

ART på opholdsstedet Storskoven

På vores bo- og opholdssted Storskoven benytter vi os af ART, som er et manualbaseret program, hvilket vil sige, at det er en social indsats, hvor man følger en metode, der på forhånd er detaljeret beskrevet i en "manual".

Manualen bygger på et teoretisk grundlag og forskning om effekter. ART har sit udgangspunkt i psykologiske teorier om læring, hvor aggressiv adfærd ses som en tillært adfærd. ART kobles i dette udgangspunkt med indsigter fra blandt andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse.

ART retter sig mod børn og unge mellem 4 og 20 år, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. Det kan være unge med svage sociale færdigheder, mangler selvbeherskelse og unge der mangler evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk.

Et forløb med ART på opholdsstedet strækker sig over ca. 30 timer fordelt på 10 uger. Forløbene foregår i grupper og ledes af en eller to ART trænere. På opholdsstedet Storskoven er der ca. 3 unge i en ART gruppe. Gruppen mødes med vores ART konsulent på en fastlagt ugentlig dag på opholdsstedet i ca. en time. I løbet af de ti uger får den unge trænet og udviklet sociale færdigheder, selvbeherskelse og evne til ræsonnement. Der er altså tre ben i ART forløbet:

•    Den adfærdsmæssige del - Sociale færdigheder
•    Den affektive del - Selvbeherskelse
•    Den kognitive del - Moralsk ræsonnement

På Storskoven har ART konsulenterne på opholdsstedet haft stor glæde af rollespil i forhold til arbejdet med de tre dele. I rollespillene deltager både de unge og ART konsulenten, og seancerne bærer præg af både leg og alvor.

Rollespillenes udgangspunkt er de unges egne oplevelser eller erfaringer og danner grundlag for diskussion af adfærd og alternativer til adfærd.

Det kan være udfordrende for de unge at skulle deltage i ART og tilmed i grupper, men vores erfaring viser, at ART bliver interessant for dem, og vi kan høre, at de har det sjovt. Ikke mindst observerer vi en markant forskel i de unge sociale kompetencer, og vi kan se unge, der forsøger at ændre på aggressiv adfærd.

Storskoven er et opholdssted med mange års erfaring i ART, så kontakt os endelig og hør nærmere om vores forløb.