STU

KONTAKT

Storskovens skole 64 76 18 30

Skoleleder Søren Jochumsen 52 13 31 34

Pædagogisk leder Anne Mølgaard Raun 28 78 38 58