STU

PRÆSENTATION OG FORMÅL


Opholdsstedets STU forløb 

Målet for opholdsstedet Storskovens skoles STU forløb er klart:

- At give den unge en form for arbejdsmarkedstilknytning, samt at indgå aktivt i det omliggende samfund og derigennem få et indholdsrigt liv.

Ud over disse mål følger vi også de lovmæssige krav om mål med personlige, sociale og faglige mål.

På opholdsstedet har vi har sammenfattet et STU tilbud, som vi mener, kan gøre en forskel, i forhold til den unges ønske om job, bolig, fritidsinteresse og mulighed for at gøre sig fri af overførselsindkomster.

Der er fire ting, der er særligt for opholdsstedets STU:

  • Individuel tilrettelæggelse og stor involvering i planlægningen af STU-forløbet.
  • En fast kontaktperson
  • Brugen af mentor ved opstart af alle nye tiltag i STU-forløbet
  • Fokus mod at kunne være en del af det omliggende samfund, hvilket betyder praktikker i virksomheder og ikke interne værksteder.


Når der arbejdes med bogligt svage og følelsesmæssigt skadede unge er deres indlæringsevne afhængig af psykisk trivsel. Det er derfor vigtigt, at de får en individuel tilrettelagt undervisning, der tager udgangspunkt i den unges samlede livssituation og de positive potentialer.

Kombinationen af bosted, uddannelse og jobtræning på samme adresse kan ofte være forudsætningen for en udvikling, da udfordringerne stilles i et trygt og kendt miljø. De fleste STU forløb på opholdsstedet er også indrettet sådan. Vi vil gerne udfordre modellen ved at flytte jobtræning og en del af uddannelsen uden for adressen og ud i virksomhederne. Men for ikke at belaste den unge yderligere i en ny praktik med ukendte rammer skal den unge ledsages af en mentor. Mentors rolle i virksomhedspraktikken afgøres i samarbejde med den unge og med virksomheden.

STU på opholdsstedet Storskoven har få elever, hvilket betyder, at der er tæt kontakt til hver enkelt elev. Fleksibilitet og rummelighed er derfor to hovedelementer i et STU forløb på Storskoven, hvilket betyder, at det er særlig velegnet til mennesker, der trives bedst i små overskuelige og strukturerede miljøer.

Vi betragter læring som et livsvilkår og ikke blot som noget, der foregår inden for det institutionaliserede systems rammer. Læring er således ikke begrænset til en uddannelsesinstitution, men kan foregå alle steder og til alle tider, hvor mennesker interagerer med hinanden. Men læring for psykisk sårbare unge er kun muligt, hvis den unge trives og føler sig tryg ved rammer og relationer. Derfor er en mentor, som den unge kender godt og er tryg ved, en forudsætning for læringsudbyttet af en virksomhedspraktik.

se også vores STU pjece her