SKOLEN

SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND OG BEHANDLING

Da de unge kommer fra mange forliste skoleforløb samt en hel del fravær, både fysisk og mentalt fra skolen, er det vigtigt, at Storskoven er et alternativ, til det de har prøvet før. Mange af de unge bryder sig slet ikke om skolegang og selve rammerne og ordet "skole" kan kalde på psykisk ubehag for de unge. Det er derfor en væsentlig opgave for Storskovens interne skole at modtagelsen af en ny ung forløber så skånsom som muligt, så de unge først og fremmest føler sig trygge.

Den subjektive specialpædagogiske bistand og behandling

Samarbejdet med bodelen og den unge om udviklingsplan og elevplan er det grundlæggende for trivslen. Det er væsentligt, at den unge er inddraget i elevplanen og ved, hvad målet med undervisningen er. Målet drøftes med hver enkelt ung og vigtigst; hvordan målet kan nås. Med udviklingsplanen og inddragelsen af den unge i planlægningen af undervisningen og undervisningsforløb kortlægges vanskeligheder og ressourcer, så undervisningen bliver individuelt tilpasset den enkelte ung.

Den objektive specialpædagogiske bistand og behandling

For at være sikker på, at vi får dækket de faglige huller, der måtte være inden målet nås, henter vi bistand ved læsekonsulent fra PPR og PAS konsulent. I samarbejde med dem finder vi materialer og tests, der matcher den unge. Ved behov superviseres der på den enkelte ung ved PPR psykolog. Der samarbejdes med den lokale folkeskole om relevante materialer til vores elever og om pensum og eksamensforløb.
Personalet på Storskovens interne skole deltager i netværksmøder med andre interne skoler i området, hvor der udveksles erfaringer, materialer og gode idéer.