VELKOMMEN TIL STORSKOVEN
Et socialpædagogisk behandlingssted

VISITATION

Forud for en anbringelse vil Storskoven have gennemgået den eksisterende handleplan og tidligere rapporter på den unge. I nogle tilfælde vil vi efterspørge en ny psykolograpport, hvis en sådan ikke allerede er udarbejdet. I vurderingen om, hvor vidt den unge passer ind i målgruppen og i institutionens samtidige ungegruppe, vejledes vi bl.a. af pædagogisk konsulenter, der også PAS-tester nyindskrevne unge.

Vi tager visitationen meget seriøst og lægger vægt på, at alle parter står med et solidt beslutningsgrundlag således at de opgaver vi påtager os har bedst mulige forudsætninger for at blive løst.

Visitatorer der søger et bredere kendskab til Storskoven kan aftale et besøg hertil, så at vi gennem en uforpligtende samtale kan udveksle informationer om tilbud og behov.

 
 
Visitationsmodel: