TILBUD

PÆDAGOGISK OBSERVATION

Varigheden vil typisk være 3 til 6 mdr. Formålet med dette tilbud er at få udarbejdet en profil af den unge som vil være vejledende for fremtidige tilbud og planer. Den unge vil befinde sig i et struktureret miljø, hvor vi blandt andet har mulighed for at observere og arbejde med den unges sociale kompetencer, bo-færdigheder, motorik, fysik, interesseområder, målsætninger, adfærd og meget mere. Inden opholdets afslutning vil sagsbehandleren modtage en detaljeret rapport, indeholdende observationer, profil og anbefalinger.