TILBUD

LÆNGEREVARENDE OPHOLD OG PÆDAGOGISK BEHANDLING

Opholdet har til formål at danne rammen om en positiv identitetsdannelse og udvikling, der giver den unge de bedst mulige vilkår for at takle umiddelbare og fremtidige udfordringer. Den unge lærer at indgå i en struktureret hverdag med dertil hørende krav og at tage ansvar for at opfylde egne ønsker og målsætninger. Der arbejdes med at støtte den unge på alle planer, så han kan udvikle sig både kognitivt, emotionelt og fysisk. Under opholdet udarbejdes og/eller justeres handleplanen i samarbejde mellem den unge, forældre/værge, institutionen og sagsbehandleren.

Storskoven tilbyder en række forskellige specialpædagogiske løsninger, der alle i vid udstrækning tilpasses den konkrete opgave.