SKOLEN

PRAKTIK

Udover den primære undervisningsdel på Storskoven arbejder vi sideløbende med arbejdspraktikker og lignende, der skal give den enkelte elev et større kendskab til forskellige fagområder og gøre det muligt for ham at afdække sine interesser/motivation/evner og fremtidsvisioner. Praktikken kan kombineres med skolegangen, hvilket ofte viser sig at være en god model for skolegang for mange af vores unge.