SKOLEN

DIDAKTIK

Undervisningen på Storskovens Interne Skole er baseret på en meget tæt relation mellem den unge og læreren. Den "gode" relation mellem lærer og elev på Storskoven betragtes som et nødvendigt grundlag for en positiv udvikling hos de unge. Strukturen er tilrettelagt således, at én til én undervisning er den primære undervisningsform. Vi imødekommer så vidt muligt de individuelle læringsstile de unge har. Det vil sige at, undervisningen bliver tilpasset den unges læringsbehov, så de når så langt som muligt. Det er vigtigt for os at undervisningen tilpasses den unge og ikke omvendt.