SKOLEN

PÆDAGOGIK

Skolen arbejder ud fra et bredt undervisningsperspektiv. Den inddrager de unges sociale og personlige problemer som et vigtigt indhold i undervisningen, således at det sidestilles med det faglige indhold og danner forudsætning for undervisningen. Der er fokus på at skabe forudsætning for læring og udbedre de konkrete, faglige huller, som de unge har. Skolen arbejder dels med et individorienteret fokus, dels (og ikke mindst) med et socialt fokus, hvor individet ses som en social størrelse, der dannes og udvikles sammen med andre. Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et menneskesyn, der betragter de unge som kompetente sociale aktører, der skal lære autonomi og demokratisk deltagelse.